مجله ی اینترنتی بلاگپوستر

تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی 4 دی 1393 پنج شنبه - سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی | مجله خبری و تفریحی blogposter

 کتاب سیاه زیست

بانک تست طبقه بندی کانون

 

ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

نرم افزار برنامه ریزی10 هزارتومان

 نرم افزار برنامه ریزی

 

+توضیحات کلی:

این برنامه به شما برنامه ریزی در ۵ فاز رو میسر میکنه و در نهایت شما رو به یک برنامه ریز حرفه ای تبدیل میکنه…

و قابل استفاده برای همه دانش آموزان همه رشته ها اعم از تجربی،ریاضی و انسانی است.

اگه در تهیه اون تردید دارید مطمئن باشید که سخت در اشتباهید.

این نرم افزار حاصل تلاش ۵ ساله بنده در زمینه طراحی یک برنامه جامع برنامه ریزیست.وقتی روی کاغذ برنامه مینوشتم با محدودیت های زیادی من جمله جدول بندی،محدودیت فضا،غیر قابل تغییر بودن و … رو به رو میشدم و فکر ایجاد یک نرم افزار کامپیوتری به ذهنم رسید.

بعد از کنکور دانش آموزان زیادی از من درباره شیوه برنامه ریزی کنکور من سوال می کردند که نمیتونستم به صورت شفاف به اون ها جواب بدم چون مجبور بودم این نرم افزار رو به اون ها ارایه کنم و کار کردن با این نرم افزار به علت شخصی سازی هایی که تو اون کرده بودم برای افراد مبتدی ممکن نبود.

پس تصمیم گرفتم تغییراتی در اون ایجاد کنم تا این محدودیت ها به حداقل برسه و با گذاشتن یک راهنمای استفاده جامع امکان استفاده از این برنامه رو برای همه علاقمندان به پیشرفت و موفقیت فراهم کنم.

این پست عکس ندارد

برای مشاهده کلیک کنید

تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳
پنج شنبه ,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,تیتر و عناوین روزنامه های
ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست
خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴
دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,- سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,شهر خبر – خبر
آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج
شنبه ,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا
مهر تابناک,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک تیتر و عناوین روزنامه
های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک –
سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر –
خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳
پنج شنبه – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴
دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج
شنبه خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,- سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه
شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر
و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر گزاری ایسنا
مهر تابناک,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,- سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه
های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج
شنبه ,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک
شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر
تابناک,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,شهر خبر –
خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست
خبر گزاری ایسنا مهر تابناک تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج
شنبه ,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا
مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر
تابناک تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین
– باشگاه خبرنگاران,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر
آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج
شنبه ,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴
دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین –
باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه
خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین
– باشگاه خبرنگاران,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه
شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خبر
بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی
۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی,تیتر و عناوین روزنامه
های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,- سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه
شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر
تابناک,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی
۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر آنلاین –
باشگاه خبرنگاران,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین –
باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,- سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی شهر
خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی
۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,شهر خبر – خبر آنلاین
– باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه –
سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک,شهر خبر –
خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر
تابناک,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر گزاری ایسنا
مهر تابناک تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ،
اجتماعی ، اقتصادی,شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه
های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک تیتر و
عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,خبر بیست خبر گزاری ایسنا
مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴
دی ۱۳۹۳ پنج شنبه شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران,خبر بیست خبر
گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و
عناوین روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه – سیاسی ، اجتماعی ،
اقتصادی,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی
شهر خبر – خبر آنلاین – باشگاه خبرنگاران تیتر و عناوین روزنامه های ورزشی ۴
دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,خبر بیست خبر گزاری ایسنا مهر تابناک شهر خبر – خبر
آنلاین – باشگاه خبرنگاران – سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی تیتر و عناوین
روزنامه های ورزشی ۴ دی ۱۳۹۳ پنج شنبه ,

حتما ببینید :  تورم 7.9 درصد شد

با تشکر !

جهت مشاهده کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید.


لینک منبع و پست :کلیک کنید
http://biz3da.blog.ir/post/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-4-%D8%AF%DB%8C-1393-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

بانک تست طبقه بندی کانون

نرم افزار برنامه ریزی

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 7 views بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : ۴ آبان ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد. بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون